tisdag 10 december 2013

Har hittat en riddare

Jag tittade lite närmre på noteringarna om Görlinge i ortnamnsregistret.

Den äldsta förekomsten är från 1298, då bevittnar en Olaum di Gijrlingi ett brev där Magnus Gregersson sålt sitt "fädernesärvda land" till kyrkan. Det här gjorde han i byn "Alatunum" i "Hiӕlestum" socken.

Nästa omnämnande är från 1337 och det är här riddaren kommer in i bilden. Här är det en Ambjörn Holmvidsson som bortbyter till riddaren Göstav Nilsson alla de gods i Uppland (här listas godsen och där ingår "IIII denariis terre in gyrlinge") som tillfallit honom efter hans syster Birgittas död. I gengäld får han motsvarande gods i Södermanland. Den här riddaren skulle kunna vara Gustav Nilsson Bielke, men något mer bevis än att de har samma namn hittar jag inte...

Sen kommer ett antal ytterligare träffar där olika personer i Görlinge har bevittnat olika saker. Görlinge stavas hela tiden på olika sätt: Görlinghe, gyrlinge, gijrlingi, giörlinge...

tisdag 3 december 2013

Golvet under golvet

I den inre delen av bagarstugan låg ett nyare golv på andra ledden jämfört med resten av rummet. Under det hittade vi det ursprungliga golvet - likadant som resten i rummet men i mycket dåligt skick.
Dåligt skick innebär i det här fallet ett hål ca en gånger en halv meter. Går inte att återanvända men kanske att använda delar av.