måndag 22 juli 2013

Bakom väggen...

...fanns en annan vägg.
Köket och matsalen har en utformning som fått oss att tro att det inte var byggt så från början. En försiktig undersökning visade att väggen bestod av en treetex-skiva utanpå en plankvägg - alltså inte timrat alltså inte original. Väggen var visserligen ordentligt tjock vilket inte riktigt stämde med plankvägg men vi bestämde oss i alla fall för att börja ta ner tri-texen och undersöka väggen. 

Det visade sig att det under plankväggen fanns ytterligare en plankvägg och att det var lerklinad. Väggen ser ut att ursprungligen ha haft en bröstlist och senare varit tapetserad minst fyra gånger. Först två äldre tapeter med tidningspapper mellan sen tidningar med text från (förmodligen) första världskriget och en röd tapet och sen ytterligare en tapet från ca 1920. Den sista tapeten finns också i kammaren till vänster om köket.
Tapeter på lerklinad vägg.


Hela väggen mot köket efter att vi tagit bort tri-texen. Sista biten in mot murstocken är tegelvägg med puts. På den putsen finns bara de sista tre tapeterna - den borde alltså vara gjord kring 1900.

Inspirerade av våra upptäckter gav vi oss på väggen mot kammaren. Här var alla spår av tapet och de flesta spåren av målning borttagna i samband med att man satte upp skivorna under 1930-talet. Vad vi kunde se var att väggarna har varit tjärade (eller så hade det rykt in ordentligt) och sen lerklinade, finns också spår av bröstlist. Dessutom hittade vi spår av gamla avsågade takbjälkar. De hade nog tagits bort i samband med att man isolerat och höjt golven, kanske i början an 1800-talet. Och kanske samtidigt som man byggde mittväggen..,
Dessutom hittade vi en igenspikad och förstörd dörr.

Dörren har gått in till kammaren innanför hallen.


1 kommentar: