lördag 27 juli 2013

Nån har slagit upp ett hååål

Vi fortsätter på temat att rensa så att vi kan undersöka de fuktskadade väggarna. Nu har turen kommit till ovanvåningen där det finns ett stort hål i taket där det regnat in. 
En granne från Gissle var förbi, Roger, och berättade om upprustningen som man gjorde i början av 2000-talet. Han hade varit med på mycket av arbetet och kunde bland annat berätta att hålet i taket berodde på att tidigare ägare inte vågat gå upp på taket och lägga tillbaka trasiga takpannor. Istället hade man petat upp dem med måttlig framgång. Taket lagade man 2001 men konsekvenserna under finns kvar. 
Innertaket på bilden har en rätt begränsad skada, det är ca en kvadratmeter som är skadad inklusive en takbjälke. Under det har köksskåpet en del skador så det får vi ta bort och under det är själva timmerstommen ganska dålig. Från skåpet behåller vi luckor och beslag för att kunna återskapa något liknande senare. 
Det är alltså timret mellan köket och kammaren på nedervåningen som har drabbats värst. Där kommer en hel del behöva bytas ut.
Kranen från köket uppe.

Emaljerad gjutjärnsho från köket uppe, det där nere har en likadan.

Kranen från köket nere, jag betvivlar att där runnit varmt vatten, texten på vredet till trots.

När jag var uppe på taket och skyfflade bort fuktskadat spån hittade jag en del tidningar som man använt till tätning. Alla är från tiden 1917 till 1918. Det stämmer ganska bra med det som Roger berättade - att han fått berättat för sig att ovanvåningen byggts till 1917. Det stämmer också ganska bra med namnet Spångberg som står skrivet på virket i trappan upp. Enligt Rune (han som bodde här mellan 1950-1953) skulle han ha jobbat här på 20-talet.
Gamla tidningar.

Fynd från skåpet: ett tyll och ett rakblad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar